Yayın İlkeleri

1- Dergiye gönderilecek yazılar, işlediği konuya yeni bir boyut getirecek şekilde özgün ve daha önce hiçbir yayın organında yayımlanmamış veya aynı anda değerlendirilmek üzere gönderilmemiş olmalıdır.

2- Dergiye gönderilen ve yayımlanması uygun görülen çalışmaların tüm yayın, yayım ve dağıtım hakları Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Derneğine aittir. Yayımlanan yazılardan alıntı yapılması halinde kaynak belirtilmesi zorunludur. Yazının tamamının kullanılması derginin iznine bağlıdır.

3- Gönderilen çalışmalar en az iki hakemin olumlu değerlendirmesi, ilgili editörün uygun bulması ve Yayın Kurulunun olumlu kararından sonra yayımlanır.Yayımlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazılardaki görüşler dergiye mal edilemez.

4- Dergiye sunulan çalışmalar, yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmezler.

5- Sadece dergi Internet sayfasındaki “Makale Gönder” menüsünden ilgili form doldurularak gönderilen yazı ve kitap incelemeleri değerlendirmeye alınır. Editörler ve/veya Yayın Kurulu üyelerine doğrudan gönderilen çalışmalar dikkate alınmaz.

6- Yazarların çalışmalarını teslim etmeden önce telif sözleşmesini okumaları önemle rica olunur.

7- Makaleler, İngilizce ve Türkçe özetlerle kaynakça dahil en az 4.000 en fazla 8.000 kelime olmalıdır. Belirtilen kelime sınırlarının üzerinde veya altında olan çalışmalar değerlendirilmeden yazar(lar)ına iade edilir.

8- Kitap incelemeleri 1.500 kelimeyi geçmemelidir. Belirtilen kelime sınırlarının üzerinde veya altında olan çalışmalar değerlendirilmeden yazar(lar)ına iade edilir.

9- Makalelere Türkçe ve İngilizce özet ve anahtar kelimeler eklenmelidir. Özetlerin her biri ortalama yüz ellişer kelime olmalı, Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler beşer adedi geçmemelidir.

10- Dergide yayımlanacak makalelerde etik kurul izini ve/veya yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği belirtilmiş olmalıdır. Eğer bu izinlerin alınması gerekli ise, izinin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı açıkça sunulmalıdır.

11- Dergi yayımlanan tüm çalışmalara çevrimiçi olarak ücretsiz ve sınırsız erişilebilmesini sağlayan açık erişimli bir dergidir. Dergiye sunulan çalışmalar için herhangi bir makale yayınlama ücreti bulunmamaktadır. Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Derneği dilerse dergi sayılarını basılı olarak da yayımlayabilir.