Danışma Kurulu

ULUSLARARASI DANIŞMA KURULU / INTERNATIONAL ADVISORY BOARD


Ayhan Kaya / Bilgi Üniversitesi

Murat Erdoğan / Türk-Alman Üniversitesi

Stephanie Schiedermair / Leipzig Universität

Yücel Acer / Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

İrfan Kaya Ülger / Kocaeli Üniversitesi

Petér Kacziba / University of Pecs 

Mesut Idriz / University of Sharjah

Ferit Murat Özkaleli / Azerbaijan Diplomatic Academy 

Mehmet Bülent Uludağ / İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Martina Ponizilova / University of West Bohemia

Filip Ejdus / University of Belgrade

Hakan Arıdemir / Dumlupınar Üniversitesi

Leslie Tramontini / Philipps-Universitaet Marburg 

Ali Çaksu / Yıldız Teknik Üniversitesi

Egeresi Zoltán / National University of Public Service – Budapest

Nihal Eminoğlu / Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Gül Ceylan Tok / Kocaeli Üniversitesi

Remzie Shahini-Hoxhaj / University of Pristina

Merve Özkan Borsa / İstanbul Üniversitesi

Ayşegül Gökalp Kutlu / Kocaeli Üniversitesi

Derya Demirdizen Çevik / Kocaeli Üniversitesi

Ceyhun Çiçekçi / Bandırma 17 Eylül Üniversitesi

Erjada Progonati / Süleyman Demirel Üniversitesi