Advisory Board

INTERNATIONAL ADVISORY BOARD


Ayhan Kaya / Bilgi University

Murat Erdoğan / Turkish-German University

Stephanie Schiedermair / Leipzig Universität

Yücel Acer / Yıldırım Beyazıt University

İrfan Kaya Ülger / Kocaeli University

Petér Kacziba / University of Pecs

Mesut Idriz / University of Sharjah

Ferit Murat Özkaleli / Azerbaijan Diplomatic Academy

Mehmet Bülent Uludağ / İzmir Katip Çelebi University

Martina Ponizilova / University of West Bohemia

Filip Ejdus / University of Belgrade

Hakan Arıdemir / Dumlupınar University

Leslie Tramontini / Philipps-Universitaet Marburg

Ali Çaksu / Yıldız Teknik University

Egeresi Zoltán / National University of Public Service – Budapest

Nihal Eminoğlu / Çanakkale Onsekiz Mart University

Gül Ceylan Tok / Kocaeli University

Remzie Shahini-Hoxhaj / University of Pristina

Merve Özkan Borsa / İstanbul University

Ayşegül Gökalp Kutlu / Kocaeli University

Derya Demirdizen Çevik / Kocaeli University

Ceyhun Çiçekçi / Bandırma 17 Eylül University

Erjada Progonati / Süleyman Demirel University