Künye

Dergi Künyesine Göz Atın

 

SAHİBİ / OWNER


Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Derneği

International Relations Studies Association

YAYIN KURULU / PUBLICATION BOARD


Stephanie Schiedermair / Leipzig Universität

[email protected]

♦♦♦

Yücel Acer / Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

[email protected]

♦♦♦

Leslie Tramontini / Philipps-Universitaet Marburg

[email protected]

♦♦♦ 

Mehmet Hasgüler / KKTC YÖDAK Başkan Vekili

[email protected]

♦♦♦

Martina Ponizilova / University of West Bohemia

[email protected]

♦♦♦

Mesut Idriz / University of Sharjah

[email protected]

♦♦♦

Peter Kacziba /University of Pecs

[email protected]

EDİTÖRLER / EDITORS


Pelin Sönmez / Kocaeli Üniversitesi

Itır Aladağ Görentaş / Kocaeli Üniversitesi

Burak Yalım / Kocaeli Üniversitesi

YARDIMCI EDİTÖRLER / VICE EDITORS


Merve Yazıcı / Dokuz Eylül Üniversitesi

Hakan Karadiken / Uludağ Üniversitesi

Umutcan Tarcan / Kocaeli Üniversitesi

Yavuz Bülent Bekki / Kocaeli Üniversitesi

 

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ


Büşra Özyüksel / University of Szeged

 

İNGİLİZCE EDİTÖRLERİ / ENGLISH LANGUAGE EDITORS


Oğuz Kaan Özalp / ODTÜ

Ecenur Güvendik / ODTÜ

 

KİTAP İNCELEMESİ EDİTÖRLERİ / BOOK REVIEW EDITORS


Selen Çetin / Milli Savunma Üniversitesi

Derya Azer / Kadir Has Üniversitesi

TASARIM / DESIGN


Göktürk Metehan Toklu / Yalova Üniversitesi

 

DANIŞMA KURULU / ADVISORY BOARD


Ayhan Kaya / Bilgi Üniversitesi

Murat Erdoğan / Türk-Alman Üniversitesi

Yücel Acer / Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

İrfan Kaya Ülger / Kocaeli Üniversitesi

Petér Kacziba / University of Pecs 

Mesut Idriz / University of Sharjah

Ferit Murat Özkaleli / Azerbaijan Diplomatic Academy 

Mehmet Bülent Uludağ / İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Martina Ponizilova / University of West Bohemia

Filip Ejdus / University of Belgrade

Hakan Arıdemir / Dumlupınar Üniversitesi

Leslie Tramontini / Philipps-Universitaet Marburg 

Ali Çaksu / Yıldız Teknik Üniversitesi

Egeresi Zoltán / National University of Public Service – Budapest

Nihal Eminoğlu / Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Gül Ceylan Tok / Kocaeli Üniversitesi

Merve Özkan Borsa / İstanbul Üniversitesi

Ayşegül Gökalp Kutlu / Kocaeli Üniversitesi

Bilgehan Emeklier / Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Derya Demirdizen Çevik / Kocaeli Üniversitesi

Ceyhun Çiçekçi / Bandırma 17 Eylül Üniversitesi

Erjada Progonati / Süleyman Demirel Üniversitesi