Editör Kurulu

EDİTÖRLER / EDITORS


Doç. Dr. Pelin Sönmez / Kocaeli Üniversitesi

Dr. Itır Aladağ Görentaş / Kocaeli Üniversitesi

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ


Büşra Özyüksel / University of Szeged

ALAN EDİTÖRLERİ

Prof. Dr. Yücel Karadaş (Göç Çalışmaları) – Gaziantep Üniversitesi 

Doç. Dr. Hakan Arıdemir (Uluslararası Hukuk ve Deniz Çalışmaları) – Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Dr. Ayşegül Gökalp Kutlu (Toplumsal Cinsiyet, Avrupa ve Bölge Çalışmaları) – Kocaeli Üniversitesi

Dr. Mehmet Sadık Akyar (Avrupa Birliği ve Uluslararası Örgütler) – Girne Amerikan Üniversitesi 

Dr. Hasan Mesut Önder (Güvenlik ve İstihbarat Çalışmaları) – Non-Affiliated

YARDIMCI EDİTÖRLER / VICE EDITORS


Burak Yalım / Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Derneği – TUİÇ

Buket Özdemir Dal / Kocaeli Üniversitesi

 

KİTAP İNCELEMESİ EDİTÖRLERİ / BOOK REVIEW EDITORS


Derya Azer / University of Bologna

 

İNGİLİZCE EDİTÖRLERİ / ENGLISH LANGUAGE EDITORS


 Derya Azer / University of Bologna

Büşra Özyüksel / University of Szeged