Journal of International Relations and Political Science Studies dergisinin kısa adı JIRPSS‘dir ve Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Derneği’ne aittir ve açık erişimlidir. Yılda 3 kez olmak üzere Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında elektronik ortamda Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlanan bilimsel hakemli bir dergidir.

Dergideki çalışmaların uluslararası gündemi meşgul eden meseleleri tartışması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede özellikle uluslararası politika, ekonomi, hukuk, küresel enerji, göç ve güvenlik politikaları alanındaki çalışmalar ile uluslararası ilişkiler disiplinine ilişkin teorik tartışmalar derginin öncelikli inceleme konularını oluşturmaktadır.

AMAÇ

Dergi her sayıda uluslararası ilişkilerdeki güncel tartışmaların farklı boyutlarına yer vermeyi hedeflemektedir. Dergi, uluslararası ilişkilerdeki güncel gelişmelere bilimsel ve eleştirel bir perspektiften yaklaşmayı ve evrensel bir bakış açısı sunmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede ulusal ve çok uluslu kurumlar, örgütler, vakıflar ile işbirliği yapmak, akademisyenlerin alandaki bilgilerini sivil toplum kuruluşlarının ve bürokratların katkıları ile pekiştirmeyi ilke edinmiştir.

KAPSAM

JIRPSS lisansüstü öğrenciler, genç araştırmacılar ve akademisyenlerin çalışmalarını aynı çatı altında buluşturmayı hedefler. Bu bakımdan dergi aynı zamanda sürekli eğitime yönelik bir misyon üstlenmektedir. 

Dergi uluslararası ilişkiler, uluslararası politika, uluslararası politik ekonomi, uluslararası hukuk, küresel enerji, uluslararası göç, uluslararası güvenlik konularına dair özgün araştırmalarla birlikte kitap incelemelerini kapsamaktadır. 

JIRPS Sayıları

Dergi sayılarımızdan başlıcalarına göz atın.

Aralık 2021

Ağustos 2021

Nisan 2021

İletişim

Aşağıdaki formu doldurarak bizlere ulaşabilirsiniz. En kısa sürede sizlerle iletişime geçilecektir.

İletişim Formu

12 + 13 =