Değerlendirme Süreci

Değerlendirme Süreci

Dergiye gönderilen çalışmalar öncelikle Editörlerin genel incelemesinden geçer. Bu ilk incelemeden geçemeyen çalışmalar reddedilir. Bu aşamada ret gerekçeleri arasında; çalışmanın derginin yayın sahasının dışında kalması, derginin yayın etiği ve/veya ilkelerine uygun olmaması, dergi yazım kurallarına uyulmadan kaleme alınmış olması, dergiye sunulacak yeterlilikte olmadığının tespit edilmesi, dergiye makul sürede değerlendirebileceğinden fazla çalışmanın yollanmış olması vb. nedenler bulunmaktadır.

İlk değerlendirmeyi geçen çalışmalar için bir Yardımcı Editör atanarak, detaylı inceleme yapılır. Bu aşamada ret gerekçeleri arasında; çalışmanın derginin yayın sahası dışında kalması, derginin yayın etiği ve/veya ilkelerine uygun olmaması, dergi yazım kurallarına uyulmamış olması, hakeme gidecek yeterlilikte olmadığının tespit edilmesi vb. nedenler bulunmaktadır.

Yardımcı Editör değerlendirmesinden geçen çalışmalar hakem değerlendirmesi aşamasına alınır ve konunun uzmanı iki hakeme gönderilir. Hakemlerden gelen raporların çelişmesi veya yeterli bulunmamaları durumunda üçüncü hakem görüşüne başvurulur. İki hakem tarafından yayımlanması uygun bulunmayan çalışmalar reddedilir.

Hakemler tarafından düzeltme istenen çalışmalar, yazarlarınca gözden geçirildikten sonra aynı hakemlerin incelemesine yeniden sunulur. Bu aşamada hakemlerce yeterli bulunmayan çalışmalar reddedilir.

Hakem değerlendirmesinden geçen makaleler nihai yayım kararı Editörlere gönderilir.

Editörler tarafından yayımlanması uygun bulunan çalışmalar, son inceleme, düzeltme ve yayın sırasına alınmak üzere Sorumlu Yazı İşleri Müdürüne iletilir. İngilizce yazılmış makaleler bu aşamada İngilizce Editör incelemesinden geçer.