JIRPS Hakkında

 

Journal of International Relations and Political Science Studies yılda 3 kez olmak üzere Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında elektronik ortamda Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlanan, açık erişimli bilimsel hakemli bir dergidir.

Dergi, uluslararası ilişkileri disiplinler arası bir çalışma alanı olarak görür ve alt dalları olarak uluslararası politika, göç, uluslararası ekonomi, uluslararası hukuk, insan hakları ve güvenlik meselelerini tematik alanları olarak belirlemiştir.

Dergi sosyal bilimlerin; uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, hukuk, ekonomi, sosyoloji, iletişim, davranış bilimleri gibi alanlarından yerli ve yabancı araştırmacıların çalışmalarına yer vermektedir.

Dergi, lisansüstü öğrencilerle akademisyenlerin çalışmalarını aynı çatı altında buluşturmayı hedefler. Bu bakımdan dergi aynı zamanda sürekli eğitime yönelik de bir misyon üstlenmektedir.

Dergide kuramsal ve analitik özgün çalışmalarla beraber kitap incelemeleri de yer alabilir. Sunulan bütün makaleler en az iki bağımsız hakem tarafından çift-körleme (double blinded) yöntemiyle değerlendirilir.

Dergiye gönderilen metinlerin daha önce yayınlanmamış, yayınlanmak için değerlendirme sürecine girmemiş ve  yayınlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekmektedir.

yayımlanan eserlerin sorumluluğu tümüyle yazar(lar)a aittir.

Her türlü bilgi ve iletişim için [email protected] e-posta adresini kullanabilirsiniz.  

Genel Bilgiler

Dergi Niteliği

Bilimsel/Akademik Hakemli Dergi

Yayın Sıklığı

Yılda 3 kez

Yayın Dili

Türkçe – İngilizce

Dergi Kapsamı

Sosyal Bilimler

Değerlendirme Süresi

40 gün (ortalama)

İletişim Bilgileri

Cihannüma Mahallesi Cihannüma Sokak, Şahin Apartmanı No:20 Beşiktaş İstanbul 

İletişim