Editörlerimiz

Editörlerimize Yakından Göz Atın

 

Burak YALIM

Burak YALIM

Editör

Burak Yalım, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde lisans ve “Yugoslavya’nın Dağılmasının Uluslararası Politikaya Etkileri” başlıklı teziyle yüksek lisans eğitimini tamamladı. Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nde (IUS) başladığı doktora çalışmalarını Kocaeli Üniversitesi Göç Çalışmaları Programında sürdürmektedir. 

 Editörlük

“Türkiye’de Uluslararası İlişkilerci Olmak”

“Uluslararası Afro-Avrasya Araştırma Dergisi Göç Özel Sayısı, Aralık 2020”

 Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınları: 

“What self-determination means for international politics? Comparison of Republika Srpska and Kosovo cases” 

“Yugoslavya’dan Avrupa’ya Emek Göçü: Ekonomik Kalkınma Perspektifi”

Itır ALADAĞ GÖRENTAŞ

Itır ALADAĞ GÖRENTAŞ

Editör

Itır Aladağ Görentaş, 2003 yılında Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 2004 yılında Kocaeli Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı, yüksek lisansını yine bu üniversitede tamamladı. 2014 yılında “Ulusal Mahkemeler Önünde Yabancı Kamu Hukukunun Uluslararası Hukuk Bakımından Konumu” başlıklı doktora teziyle İstanbul Üniversitesi’nden doktor unvanını aldı. Ekim- Ocak 2019 Leipzig Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Kürsüsünde misafir araştırmacı olarak ders verdi ve çalışmalarda bulundu. Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmakta ve uluslararası hukuk ve göç hukuku alanlarında lisans ve lisansüstü dersler vermektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve takdir yetkisi, insan haklarında kamu düzeni etkisi ve göç ve mülteci hukuku alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

Pelin SÖNMEZ

Pelin SÖNMEZ

Editör

Doçent Dr. Pelin Sönmez, lisans eğitimini Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği programında gerçekleştiren Sönmez, Doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün aynı adlı programında yapmıştır. Doktor unvanını almasının akabinde bir süre Nişantaşı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü kadrosunda görev almıştır. 2017 yılından bu yana Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü kadrosunda görev yapmaktadır. Avrupa Birliği siyaseti, bölgesel entegrasyon ve Türkiye ile ilişkiler, uluslararası göç, mülteciler ve sığınmacılar konularında ulusal ve uluslararası akademik çalışmaları yayınlanan Sönmez’in çeşitli uluslararası kuruluşlarca sağlanan hibeler, fonlar ve proje yönetimi konusunda uzmanlığı bulunmaktadır. Bu kapsamda özellikle Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir çok projenin hazırlanması ve yürütülmesinde görev almıştır.