Kitap İncelemeleri Rehberi

 

1- Tek Kitap İncelemeleri

TUİÇ Akademi dergisi son 2-3 yılda yayınlanan “akademik kitapları” değerlendiren kitap incelemelerini yayınlar. Kitap incelemeleri 1000-1500 kelime aralığında olabilir, 1500 kelimeyi geçmemelidir. Tek kitap incelemelerinde;

  • Kitabın konusu, amacı ve kapsamı okuyucuya iletilmeli, kitabın zayıf ve güçlü yönleri vurgulanmalıdır.
  • İncelenen kitabın ilk yayımlandığı dildeki versiyonu esas alınmalı, eğer kitap başka bir dilden Türkçe’ye çevrilmişse, bu bilgi okuyucu ile paylaşılmalı, Türkçe künye verilmelidir.
  • Kitap incelemeleri derginin genel şekil şartlarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Örnek bir kitap incelemesi ve yazım kuralları aşağıda belirtilmiştir. 

2- Çoklu Kitap İncelemeleri

Dergi birden fazla kitabın ele alındığı değerlendirmeler de yayınlamaktadır. Bu tür çalışmalar 2 farklı şekilde olabilir: 

  • Benzer konulardaki 3-5 kitap peş peşe değerlendirilebilir, birbiriyle kıyaslanabilir. Bu durumda her kitap için 300-500 kelimelik bir değerlendirme yapılmalı, toplam değerlendirme 2500 kelimeyi aşmamalıdır.
  • Literatür taraması yapmak isteyen yazarlarımız, aynı konuda yazılmış birden fazla eseri 2500 ile 4000 kelimelik bir çalışmada değerlendirebilirler
  • Kitap incelemeleri derginin genel şekil şartlarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Örnek bir kitap incelemesi ve yazım kuralları şu şekildedir: 

Kitap İncelemesi Yazım Kuralları 

Kitap incelemenizin üst kısmında aşağıda bilgiler verildiği sıra ve şekille sağlanmalıdır.

İNCELENEN KİTABIN BAŞLIĞI 

Kitabın Yazarı, Yayınevi, Yayınlandığı Yer, Yayın Yılı, Sayfa Sayısı, ISBN Numarası 

İnceleyenin Adı-Soyadı 

Akademik Ünvanı 

E-Posta Adresi

Kitap İncelemesinin Bileşenleri:

Giriş: Lütfen kitabın neyle ilgili olduğunu, hangi dönemi kapsadığını, kitabın ele almaya çalıştığı problem/soru ana konularının ne olduğunu açıklayınız. .

Yazar (lar): Yazar kimdir? Yazarla ilgili bazı bilgiler okuyucular için bağlam sağlayacaktır.

Temel argümanlar: Yazarın ifade etmeye çalıştığı ana mesaj nedir? Düzenlenmiş ciltlerde bile tüm katılımcıların bir araya geldiği tematik tutarlılık mevcuttur. Tüm bölümlerde paylaşılan bu temayı kısaca açıklayın.

Yöntemler ve İçerik: Yazar (lar) ın kullandığı yöntemleri açıklayın. Varsa ve mümkünse kullandıkları kritik durumları tanımlayın. Bölüm bölüm özet yapabilir veya daha tematik bir çalışma için benzer bölümleri bir araya toplayabilirsiniz. Bu bölümü kısa, açık ve öz tutmaya çalışın.

Kitabın Güçlü ve Zayıf Yönleri: Kitap hangi yönlerden öne çıkıyor? Örnekler verin. 
Literatüre nasıl  tamamlayıcılık kazandırıyor? Kitap, teslim etmeyi amaçladığı şeyi hangi yönlerden yerine getirmekte yetersiz kalıyor? Adil olmakla birlikte eleştirel düşünme becerilerinizi kullanın.

Sonuç: Kitaba ilişkin genel fikrinizi özetleyin. Kitabın ne tür bir izleyici kitlesi olacağından bahsedin.

Örnek İncelemeler:

Reclaiming migration- Voices from Europe’s ‘migrant crisis by Itır Aladag Gorentas

Yanis VAROUFAKIS, And the Weak Suffer What They Must? Europe, Austerity and the Threat to Global Stability by Pelin Sönmez 

Kitap İncelemeleri Kaynakları:

Inside Higher Education: https://www.insidehighered.com/advice/2015/03/27/essay-writing-academic-book-reviews

From Oxford University Press: https://blog.oup.com/2015/08/how-write-book-review/